Fokus Kami

Ekonomi Bumiputera

  • Memperbaharui perspektif makna “zuhud” dan Islam menggalakkan umatnya menjadi kaya.
  • Meningkatkan pegangan ekonomi bumiputera sebanyak 35% dan jurang ketidaksamaan pendapatan.

Sosial & Pendidikan

  • Memberi penerapan hidup dalam nilai agama (adil, jujur dan bersatu).
  • Memperkasa institusi agama dan sosial.

Politik Tanah Air

  • Memupuk kefahaman politik segar yang melangkaui agama dan bangsa
  • Memupuk perpaduan berdasarkan landasan agama, nusa dan bangsa

Wanita Bangsa

  • Memurnikan salah tanggap bahawa Islam meletakkan wanita sebagai rakyat kelas kedua (second class citizen).
  • Memberdayakan peranan wanita dalam merealisasikan fardhu kifayah di Malaysia dengan pengupayaan 30%.

Pemuda Tanah Air

  • Meningkatkan kebolehpasaran pemuda menuju hidup bermaruah
  • Membangun pemuda agen perubah bangsa dan negara